Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Fanpage Facebook

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hotline 0913.544.884
Cửa hàng 024.39363416

Thông tin cổ đông Công ty cổ phần Kính mắt Hà Nội

 

1. Cơ cấu cổ đông:

  • Theo quyết định của UBND TP Hà Nội số 5778/QĐ-UB ngày 29/12/1999, Doanh nghiệp Nhà nước Công ty kính mắt Hà Nội trở thành Công ty cổ phần Kính Mắt Hà Nội với vốn điều lệ là: 7,2 tỷ đồng.
  • Đại hội đồng cổ đông 2001 đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 12, 6 tỷ đồng. Đến năm 2003, vốn điều lệ của Công ty tăng lên thành 21,6 tỷ đồng. Đợt tăng vốn điều  gần đây nhất  là năm 2007, hiện tại vốn điều lệ của Công ty: 32, 95 tỷ đồng.
  • Tính đến thời điểm hiện tại (31/3/2018), cơ cấu vốn của Công ty:

+Số vốn cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết: 30.719.250 (nghìn đồng) chiếm 93.23 %

+Số vốn cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: 2.230.750 (nghìn đồng) chiếm 6.77 %.

+Vốn nhà nước: 0 đồng.

2. Hội đồng quản trị: Gồm 03 thành viên :

- Ông Đỗ Đức Huy                - Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị

- Ông Hoàng Minh Giang      - Ủy viên Hội đồng Quản trị

- Ông Đào Kiên Trung           - Uỷ viên Hội đồng Quản trị

3. Ban Kiểm soát: Gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Đức Thuận        - Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà Phan Ngọc Mai               - Uỷ viên

- Bà Phùng Kim Hương         - Uỷ viên

 

Đối tác